Програмируем таймер 0,1 sec -999 min
search
  • Програмируем таймер 0,1 sec -999 min
  • Програмируем таймер 0,1 sec -999 min

Програмируем таймер 0,1 sec -999 min

6,00 €

Tехнически характеристики:

Времеви интервал: 0.1 секунди - 999 минути

Захранване: 6-30V

Запускащ сигнал: 3.0 V-24 V (възможен е както външен сигнал, така и изпозлване на захранващото напрежение).

Максимално натоварване на контактите на релето: 250V, 10A

Размери на платката:  6.3 х 3.8 х 1.5 cm

Количество
В наличност

  Бърза доставка

Доставка до офис на куриер или адрес.

  Работно време

От 9:00 до 17 часа

 

Посетете нашата Facebook страница

Технически характеристики:

Времеви интервал: 0.1 секунди - 999 минути

Захранване: 6-30V

Запускащ сигнал: 3.0 V-24 V (възможен е както външен сигнал, така и изпозлване на захранващото напрежение). Масите на захранването и управляващия сигнал по подразбиране са разделени, на платката е възможно обединяването им.

Максимално натоварване на контактите на релето: 250V, 10A

Размери на платката:  6.3 х 3.8 х 1.5 cm

Работа с таймера

Преди всичко трябва да разберете принципа на управление на таймера. Английското описание е малко объркано и признавам, трябваше ми малко време да разбера философията на китайците. Затова ще се опитам да дам описание на настройката на таймера колкото се може по-разбираемо.

Таймерът разполага с четири бутона и с тях трябва да вършите всичко. Това са STOP, SET. UP, Down. Сигурно си мислите, че след като знаете значението на тези думички настройката е интуитивна. И аз така си мислех :-)

Бутонът STOP има няколко функции:

Натиснете го кратко - при изписване на дисплея OFF таймерът не работи, при OП (тоест ON на английски) - таймерът работи. Всяка от тези стойности примигва по три пъти преди да бъде зададена. Примигването на стойностите присъства при промяната на всеки параметър на таймера, просто изчакайте. При мигащи показания не можете да променяте стойностите (за разлика от други подобни таймери, където само при мигане могат да се променят параметрите).

Задръжте за повече от 2 секунди бутона STOP и отпуснете. Ще се появят параметрите C-P и d-Normal. За промяната на всеки от тях трябва отново да натиснете STOP за повече от 2 секунди.

C-P - функция "заспиване" - дисплеят се изключва след 5 минути работа

d-Normal - дисплеят не се изключва никога

Бутонът STOP има още две функции - при работещ таймер натискането му незабавно спира  таймера. Втората функция е за задаване на времевия обхват - секунди, минути и часове, тя ще бъде обяснена в описанието на настройките.

Настройка на таймера - бутонът SET

Задръжте бутона SET за повече от 2 секунди

На индикатора ще се появи P3.2 (например, не помня кое точно беше по подразбиране). Това са режимите на работа на таймера. Можете да ги промените - от P1 до P4 с бутоните Up и Down. По-долу ще дам подробно обяснение на всеки от режимите.

След като промените показанията до желания режим, натиснете кратко SET. На индикатора ще се появи мигащ OP, след като спре ще се появи 000.

OP е времето за работа на релето. Можете да го настроите с Up и Down. За промяна на времевия обхват - секунди, минути или часове, натискайте кратко бутона STOP. С натискането му ще се появяват точки между цифрите на индикатора:

xxx. - от 1 до 999 секунди

xx. x - от 0.1 до 99.9 секунди

x. x. x - от 1 минута до 999 минути

Натиснете кратко SET. Ще се появи CL - изчакайте да спре да мига. CL е времето за пауза - релето не е включено. Ще се появи 000 - настройте CL и използвайте бутона STOP, за да зададете нужния времеви обхват.

Натиснете отново кратко SET, ще се появи LOP. LOP е броят на циклите, когато таймерът е зациклен (повтаря включено/изключено непрекъснато). Ако например, настроите 010, таймерът ще повтори десет цикъла и после ще спре. Ако настроите на дисплея “---”, броят на циклите ще е безкраен.

Това бяха трите важни параметъра, които трябва да настроите на таймера, без които той няма да функционира. Отново ще ги повторя:

OP - реле включено

CL - реле изключено

LOP - брой на циклите при зациклен таймер

Режими на работа на таймера:

P1.1 - Сигнал включва релето, след изтичане на времето изключва, таймерът спира. Всеки следващ сигнал по време на работа на таймера не му влияе до изтичане на зададеното време. Нов импулс отново стартира таймера. 

P1.2 -  Сигнал включва релето, след изтичане на времето изключва. Всеки следващ сигнал по време на работа на таймера, стартира броенето от начало. 

P1.3 - Сигнал включва релето, след изтичане на зададеното време изключва. По време на броенето един сигнал го нулира и броенето започва отначало. Втори сигнал спира таймера.

P2 - При входящ сигнал таймерът стартира времето CL (изключено реле), след това OP (включено реле), после спира. Нов импулс повтаря цикъла.

P3 - цикличен таймер

P3.1 - Входящ импулс стартира таймера. Отчало се изброява времето OP (включено реле), след това времето CL (изключено реле). Цикълът се повтаря до безкрай или до брой цикли, зададени в параметъра LOP.

P3.2 - Няма нужда от стартиращ импулс. С подаването на захранване таймерът се запуска. Отчало се изброява времето OP (включено реле), след това времето CL (изключено реле). Цикълът се повтаря до безкрай или до брой цикли, зададени в параметъра LOP.

P4 - Импулс включва релето за зададеното време. Всеки следващ импулс по време на броенето го нулира и то започва от начало. След края на зададеното време, нов импулс стартира таймера отначало. При постоянен сигнал на входа таймерът стои нулиран, но с включено реле. При премахване на сигнала броенето започва до изтичане на зададеното време.

И накрая, при включване на захранването, на индикатора се показва кой работен режим е зададен в момента. След като премигне няколко пъти таймерът застава в изходна позиция. Краткото натискане на бутон SET показва последователно времената OP, CL и LOP (ако има такива в зададения режим).

NH-188
5 Артикула
Коментари (0)