Стойност на кондензаторите

Кондензаторите се измерват във фаради. Понеже тази стойност е много голяма, в практиката най-често се използват части от фарада:

1pF (пикофарад)

1000pF (пикофарада) = 1nF (нанофарад)

1000nF = 1uF (микрофарад)

Някои обозначения, които объркват начинаещите:

Съвременните керамични кондензатори се обозначават с няколко цифри – първата цифра(и) обикновено е стойността в пикофаради, а последната означава броя нули, например:

101 = 100p

102 = 1000p = 1n

103 = 10000p = 10n

223 = 22000p = 22n

104 = 100n

105 = 1uF

Освен това:

0,47uF = 470n

0,1uF = 100n

0,022uF = 22n

0,01uF = 10n

0,0047 = 4,7n

0,001 = 1n

Внимание, кондензаторите имат пробивно напрежение, което е обозначено най вече на електролитните кондензатори, както и на керамичните или хартиените, предназначени за по-високо напрежение. Винаги се съобразявайте с пределно допустимото напрежение на кондензаторите.

Електролитните кондензатори имат поляритет. Тоест те трябва да бъдат свързани по такъв начин, че минусът на кондензатора (обозначен е на корпуса) да е свързан към минуса на схемата и плюсът с плюс. В противен случай кондензаторът ще гръмне.

Кондензаторите биват постоянни и променливи

Постоянните кондензатори от своя страна могат да са керамични, хартиени, полиестерни, стирофлексни, танталови, електролитни и други видове.

Променливите се делят на тримери и обикновени променливи. Първите се използват за донастройка, вторите – за настройка.

Неелектролитните кондензатори нямат посока на свързване.