Закон на Ом за прав и променлив ток без фазово изместване

Законът на Ом най-лесно се помни с фигурата по-горе.

От нея следва:

U = I * R

I = U / R

R = U / I

Ето и всички производни на закона на Ом: