Ohm-low

Закон на Ом за прав и променлив ток без фазово изместване
Законът на Ом най-лесно се помни с фигурата по-горе.

От нея следва:

U = I * R

I = U / R

R = U / I


Ето и всички производни на закона на Ом: